Πληροφορίες - Εντυπα

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ
(Προπτυχιακοί/
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές & Υποψήφιοι Διδάκτορες)


ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ - ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (Lifelong Learning Programme) LLP-Erasmus της Ε.Ε. είναι διάδοχο του ευρωπαϊκού προγράμματος ΣΩΚΡΑΤΗΣ. Τέθηκε σε εφαρμογή την 1.1.2007 (αρ. 1720/2006/ΕΚ της 15.11.2006 απόφασης του ΕΚ και του Συμβουλίου της Ευρώπης). Η Γενική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αφορά όλες τις δράσεις, δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε. στις 20.12.2006. Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.

Εθνική Μονάδα Συντονισμού (ΕΜΣ) είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Τι είναι το Erasmus;

Είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους στο εξωτερικό, με πλήρη ακαδημαϊκή αναγνώριση.

Σε ποιους φοιτητές απευθύνεται;

Σε φοιτητές όλων των κύκλων: προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς (Master) και υποψήφιους διδάκτορες (PhD).

Ποιες είναι οι αρχικές προυποθέσεις επιλογής
;

1. Ύπαρξη διμερούς συμφωνίας με το Ίδρυμα Υποδοχής. (Το ΕΑΠ έχει προχωρήσει στη σύναψη διμερών συμβάσεων με πολλά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, βλ. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ).
2. Οι φοιτητές να είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο δεύτερο έτος σπουδών (στην περίπτωση των προπτυχιακών φοιτητών προαπαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση τριών Θεματικών Ενοτήτων του Π.Σ.)
3. Οι φοιτητές να έχουν πιστοποιημένα καλή γνώση της γλώσσας του Ιδρύματος υποδοχής.
4. Οι φοιτητές να παρακολουθήσουν στο Ιδρυμα Υποδοχής μαθήματα που να αντιστοιχούν σε 40- 60 ECTS, ανά ακαδημαϊκό έτος, προκειμένου για την αντιστοίχηση τουλάχιστον 2- 3 Θ.Ε. (1 Θ.Ε. = 20 ECTS).
5. Οι φοιτητές να έχουν εξασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη του συντονιστή της Θ.Ε. για την αντιστοίχηση των σπουδών (ή του επιβλέποντος καθηγητή για την εκπόνηση μέρους της διπλωματικής / πτυχιακής εργασίας ή του διδακτορικού).

Ποια έξοδα καλύπτει η υποτροφία;

Η υποτροφία Erasmus δεν είναι πλήρης υποτροφία. Καλύπτει μέρος των εξόδων διαβίωσης στο εξωτερικό.

Προβλέπεται γλωσσική προετοιμασία;

Ναι. Πριν ή κατά τη διάρκεια της μετακίνησης, ο φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει εντατικά μαθήματα (EILC). Δεν προβλέπεται γλωσσική προετοιμασία για τις "κύριες" γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ισπανικά).

Πόσο διάστημα ισχύει η υποτροφία;

Από 3-12 μήνες. Ειδικότερα, για τους προπτυχιακούς φοιτητές τουλάχιστον 6 μήνες και για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές τουλάχιστον 3 μήνες.

Αναγνωρίζεται η περίοδος Erasmus;

Βεβαίως. Βάσει συμφωνίας, το ΕΑΠ υποχρεούται να αναγνωρίσει το μάθημα ή τα μαθήματα που παρακολούθησε με επιτυχία ο φοιτητής στο Ίδρυμα Υποδοχής, εφόσον έχει εγκριθεί (από τον συντονιστή, αλλά και την Κοσμητεία) η αντιστοίχηση των μαθημάτων.

Πώς θα επιλέξω το κατάλληλο Πανεπιστήμιο υποδοχής;

1. Πληροφορούμαι για τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια και ανακτώ πληροφορίες (μέσω των ιστοσελίδων τους) για τα μαθήματα που με ενδιαφέρει να παρακολουθήσω.

* Σημαντική Σημείωση: Ο αριθμός των μαθημάτων που θα παρακολουθήσω στο Ίδρυμα Υποδοχής δεν μπορεί να είναι αυθαίρετος, αλλά πρέπει να αντιστοιχεί σε 20 τουλάχιστον πιστωτικές μονάδες ECTS για κάθε Θ.Ε. του ΕΑΠ (και σε όχι λιγότερες από 40- 60) πιστωτικές μονάδες ECTS για έναν ολόκληρο χρόνο).

2. Πληροφορούμαι για τις προηγούμενες υποτροφίες Erasmus, που δόθηκαν ανά χώρα και Πρόγραμμα Σπουδών, από την ιστοσελίδα (Εγκεκριμένα έργα/ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ERASMUS ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 2004+).
3. Συζητώ και συμβουλεύομαι τον σύμβουλο καθηγητή ΣΕΠ.
4. Τις τελικές μου επιλογές συζητώ με τον Συντονιστή της κάθε θεματικής ενότητας (ή τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο), ο οποίος και θα επισυνάψει βεβαίωση ότι "...το περιεχόμενο των μαθημάτων στο πανεπιστήμιο υποδοχής αντιστοιχεί σε θεματική ενότητα του προγράμματος σπουδών μου....", η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την προ-έγκριση της περιόδου ERASMUS απο τη κοσμητεία της Σχολής μου (διαδικασία απαραίτητη για την έγκριση της αναχώρησης μου).

Σημείωση 1: Εγγράφομαι οπωσδήποτε στις Θεματικές Ενότητες του ΕΑΠ προτού αναχωρήσω στο εξωτερικό.
Σημείωση 2: Πληροφορούμαι για το όνομα του συντονιστή ή του Α.Υ. από το Τμήμα Μητρώου ή το Γραφείο ERASMUS.
Σημείωση 3: Σε κάθε περίπτωση γνωστοποιώ τις προθέσεις μου στο Συντονιστή Erasmus της σχολής μου και ζητώ τη βοήθειά του σε διοικητικά θέματα.

Πώς μπορώ να πάρω υποτροφία;

Πρώτο Βήμα


Μετά τη γνωστοποίηση του προγράμματος LLP-Erasmus (περί τα τέλη εκάστου έτους), οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση ενδιαφέροντος και να την υποβάλλουν τόσο ηλεκτρονικά όσο και ταχυδρομικά στο Τμήμα Εκπαίδευσης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (e-mail: erasmus@eap.gr)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ / ΓΡΑΦΕΙΟ ERASMUS - Υπόψη κας. Καφέζα
Θέμα: Kινητικότητα Φοιτητών/ Αίτηση Ενδιαφέροντος
Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους 18, Περιβόλα, Τ.Κ. 26335, Πάτρα

Η Επιτροπή Erasmus (αποτελούμενη από τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο, τους Συντονιστές των Σχολών και την Προϊσταμένη του Τμήματος Εκπαίδευσης) επεξεργάζεται & αξιολογεί τις αιτήσεις, κατατάσσοντας αυτές σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

* Έτος σπουδών
* Γνώση γλώσσας του Ιδρύματος Υποδοχής, αποδεικνυόμενης απο τα αντίστοιχα δικαιολογητικά
* Κατάθεση βιογραφικού σημειώματος
* Επισύναψη συστατικής επιστολής
* Αναλυτική βαθμολογία ολοκληρωμένων προηγούμενων Θ.Ε.
* Εξασφάλιση της αντιστοίχησης απο το συντονιστή της Θ.Ε.
* Κίνητρο συμμετοχής στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus (το κείμενο να μην υπερβαίνει τη μια σελίδα Α4)
* Περίπτωση επανυποβολής αίτησης Erasmus

Αναλυτικά η μοριοδότηση των κριτηρίων επιλογής προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, εδώ.
Αναλυτικά η μοριοδότηση των κριτηρίων επιλογής υποψηφίων διδακτόρων, εδώ
Περισσότερες λεπτομέρειες στις "Ανακοινώσεις" (Απρίλιος 2011).

Οι δέκα πρώτοι επιλεγέντες ενημερώνονται άμεσα και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη, συνήθως μέσω Skype (τηλε-διάσκεψης).

Περί τα τέλη Μαρτίου, ανακοινώνεται σε κάθε υποψήφιο η σειρά κατάταξής του.

Δεύτερο Βήμα

Η διαθεσιμότητα υποτροφιών από το ΙΚΥ ποικίλλει κάθε έτος. Συνήθως αναλογεί σε υποτροφίες για 2-3 φοιτητές. Οι πρώτοι τρεις καλούνται να οριστικοποιήσουν τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν στο Ίδρυμα Υποδοχής και να επικοινωνήσουν με τον Συντονιστή για την αντιστοίχιση, την οποία θα πρέπει να προσκομίσουν στο Τμήμα Εκπαίδευσης (υπόψη κας. Καφέζα). Ο 1ος επιλαχόντας προβαίνει επίσης στις ίδιες ενέργειες, για την περίπτωση που κάποιος από τους τρεις πρώτους δεν ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του.

Περί τα τέλη Μαΐου, το ΙΚΥ οριστικοποιεί τη διαθεσιμότητα των υποτροφιών για κάθε εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Οι οριστικώς επιλεγέντες καλούνται να συμπληρώσουν / υπογράψουν άμεσα τη Σύμβαση φοιτητών Erasmus (συμπεριλαμβανομένου του Learning Agreement) και να την υποβάλουν ταχυδρομικά, σε δύο αντίγραφα, προς το Τμήμα Εκπαίδευσης του ΕΑΠ (υπόψη κας Καφέζα). Υποβάλλεται επιπλέον Δελτίο Ατομικού Λογαριασμού Φοιτητή, και αντίγραφο της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης του υποτρόφου.

Η Επιτροπή Erasmus του ΕΑΠ ενημερώνει τα Ιδρύματα Υποδοχής, σχετικά με την επιλογή των υποτρόφων Erasmus της επόμενης ακαδημαϊκής περιόδου. Ο κάθε φοιτητής, από την πλευρά του, επικοινωνεί με το Ίδρυμα Υποδοχής για τη διευθέτηση των τυπικών διαδικασιών (εγγραφής, παραμονής κτλ.).

Αναλυτικά Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Καταβάλλεται στον δικαιούχο το 80% της υποτροφίας (μηνιαία επιχορήγηση φοιτητών ανά χώρα υποδοχής για 2013-2014). Το υπόλοιπο 20% θα καταβάλεται μετά την επιστροφή του δικαιούχου και κατόπιν της υποβολής των υπολειπόμενων δικαιολογητικών (Confidential Report & Έκθεση Σπουδών Φοιτητή)

Σημαντική σημείωση: Στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του προγράμματος, όσον αφορά στις σπουδές του στο Ίδρυμα Υποδοχής, θα του ζητηθεί να επιστρέψει μέρος ή και το σύνολο της υποτροφίας που έλαβε. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για δικαιούχους που δεν κατόρθωσαν να ολοκληρώσουν το προκαθορισμένο πρόγραμμα σπουδών τους για λόγους ανωτέρας βίας ή έχουν ελαφρυντικά που έχουν επισημανθεί και έχουν εγκριθεί εγγράφως από την ΕΜΣ/ΙΚΥ.

ΑΜΑ ΤΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μετά τη λήξη της υποτροφίας τους, οι φοιτητές συμπληρώνουν την Έκθεση Σπουδών Φοιτητή για την περίοδο Erasmus. Επίσης έχουν ήδη ζητήσει, από το Ίδρυμα Υποδοχής, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο Confidential Report καθώς επίσης και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (Transcript of Records). Τα έντυπα είναι υποχρεωτικά και θα πρέπει να υποβληθούν στο Τμήμα Εκπαίδευσης του ΕΑΠ (υπόψη κας Καφέζα), προκειμένου να καταβληθεί το υπολειπόμενο 20% της υποτροφίας αλλά και να αναγνωριστεί επίσημα η περίοδος Erasmus.

Μετά την επιτυχή περάτωση/ αναγνώριση της περιόδου σπουδών χορηγείται, εφόσον ζητηθεί, βεβαίωση που αναφέρει ότι ο φοιτητής έτυχε υποτροφίας ERASMUS.