ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ   (για μέλη ΔΕΠ και ΣΕΠ)

Οι Κεντρικές δράσεις ERASMUS διαχειρίζονται μόνο από την Ε.Ε. και ειδικότερα από την υπηρεσία ΕΑCEA (Education Audiovisual and Culture Executive Agency) στη διεύθυνση:
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php

Γενική Πρόσκληση για Υποβολή προτάσεων και Στρατηγικές προτεραιότητες στη διεύθυνση:
http://ec.europa.eu//dgs/education_culture/newprog/index_en.html

Συνιστάται η ανάγνωση της  Γενικής πρόσκλησης, της  Απόφασης για τη θέσπιση του LLP και του Οδηγού Προγράμματος. Η ελληνική πλευρά αναλαμβάνει την εξασφάλιση των απαραίτητων «πόρων» σε διοικητικό - οικονομικό επίπεδο για τη σωστή διαχείριση του έργου.

Οι κεντρικές δράσεις είναι:


Πολυμερή Σχέδια - Multilateral Projects

1) Σχέδια ανάπτυξης προγραμμάτων σπουδών (curriculum development - CD)

2) Συνεργασία μεταξύ Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και επιχειρήσεων

3) Προγράμματα εκσυγχρονισμού (Μodernization Agenda for Universities)

4) Εικονικά Campus (Virtual Campuses)

Διάρκεια: 2 χρόνια (τα CD μέχρι 3 χρόνια)

Μinimum 3 μέλη από τρεις διαφορετικές χώρεςΘεματικά Δίκτυα - Thematic Networks

1) Μεγάλης κλίμακας consortia (60 μέλη κατά μέσο όρο) εκπροσώπηση από όλες τις χώρες (minimum 31 μέλη).

2) Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Δημόσιοι Οργανισμοί, Επιχειρήσεις, Επαγγελματικές Οργανώσεις, κ.λ.π.

Διάρκεια: 2 χρόνιαΣυνοδευτικά μέτρα - Accompanying Measures


1) Σχέδια για την προώθηση των στόχων και αποτελεσμάτων των σχεδίων Erasmus.

2) Σχέδια που καλύπτουν δραστηριότητες ενημέρωσης και επικοινωνίας, διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων.

Διάρκεια: 3 χρόνια

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
Κάθε μέλος ΔΕΠ / ΣΕΠ του ΕΑΠ μπορεί να υποβάλλει αίτηση για την ένταξή του στο πρόγραμμα Κεντρικές Δράσεις με καταληκτική ημερομηνία που καθορίζεται κάθε φορά απο την Ε.Ε. (συνήθως Φεβρούαριος εκάστου έτους)

Πληροφορίες email:
Multilateral Projets - Virtual Campuses: EACEA-VIRTUALCAMPUSES@ec.europa.eu
Modernisation of higher education: EACEA-MODERNISATIONHE@ec.europa.eu
Cooperation between univeristies and enterprises: EACEA-COOPERATIONUE@ec.europa.eu
Curriculum Development: EACEA-CURRICULUMDEVELOPMENT@ec.europa.eu
Erasmus Networks: EACEA-ERA-NETWORKS@ec.europa.eu
Erasmus Accompanying Measures: EACEA-ERA-ACCOMPANYING@ec.europa.eu