Χρήσιμες Ιστοσελίδες

Ευρωπαϊκή Επιτροπή/ ΓΔ Εκπαίδευσης και Πολιτισμού
Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης
European Higher Education Area (EHEA)
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων
Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
ECTS και Παράρτημα Διπλώματος (DS)
Ευρωπαϊκο Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων: Πληροφορίες
Παράρτημα Διπλώματος (DS): Πληροφορίες
ECTS: Οδηγός Χρήστη
European Students Union- ESU
International Exchange ERASMUS Student Network