Πληροφορίες - Εντυπα

Erasmus: Κινητικότητα για Σπουδές (Προπτυχιακοί/ Μεταπτυχιακοί φοιτητές & Υποψήφιοι Διδάκτορες)

Erasmus: Κινητικότητα για Διδασκαλία (μέλη ΔΕΠ/ ΣΕΠ)

Erasmus: Κινητικότητα για Επιμόρφωση (μέλη ΔΕΠ/ ΣΕΠ & Διοικητικό Προσωπικό)

Erasmus: Προπαρασκευαστικές επισκέψεις (μέλη ΔΕΠ/ ΣΕΠ)
(Η προκύρηξη για το κάθε ακαδημαϊκό έτος γίνεται συνήθως απο Ιούνιο - Δεκέμβριο. Πληροφορίες δίνονται στις ιστοσελίδες του ΙΚΥ: www.iky.gr (ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ/ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ)

Erasmus: Εντατικά Προγράμματα (μέλη ΔΕΠ/ ΣΕΠ)

Κεντρικές Δράσεις (μέλη ΔΕΠ/ ΣΕΠ)